תקנון

מנהלי האתר –מג’יק ארט
www.magicart.co.il
היא החנות האינטרנטית (להלן האתר ), של מג’יק ארט
(להלן החברה ) ,באר שבע חטיבה שמונה 23.64 ,המפעילה חנות בכתובת הנ”ל לממכר חומרי יצירה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
מנהלי החברה ועובדיה השקיעו ומשקיעים זמן וממון רב בהקמת האתר ועדכנו השוטף ובכלל זה :
צילום תמונות מוצרים , מלל , מפרטים טכניים , גרפיקה וכו’
מובהר בזאת כי החברה ומנהליה יראו בחומרה רבה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלהם וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

אופן הרכישה
רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת לכל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף.
התמונות המוצגות בסמוך למוצרים נועדו להמחשה בלבד. בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר.

הזמנה משובשת

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

אופן התשלום
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. חיוב כרטיס האשראי בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות טופס אלקטרוני המצוי באתר צד שלישי (טרנזילה) כאשר הם מוצפנים ומאובטחים על גבי שרת מאובטח. מובהר בזאת כי לעיתים אי מסירת פרטי כרטיס האשראי באתר גורמת לעיכוב במועדי האספקה.

הכנת ההזמנה
מרבית המוצרים המוצגים באתר נמצאים במחסני החברה , וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום. החברה מתחייבת, כי לא תעכב משלוח הזמנה בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. מוצרים חסרים, בתנאי שהם קיימים במלאי היבואן או היצרן, ישלחו ללקוח בנפרד תוך פרק זמן קצר ללא חיוב נוסף בגין המשלוח.

משלוח
החברה שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ, המשלוח נעשה באמצעות שרותי השליחים של דואר ישראל ושרותי שליחות של ELOG. מועדי האספקה המצוינים באתר כפופים להמצאות הלקוח בכתובת המשלוח בעת האספקה. ללקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד אספקה ישא בעלות המשלוח החדש.

מוצרים מיוחדים
באתר מוצגים מוצרים אשר בשל גודלם החריג או משקלם או אופיים , אופן מסירתם יהיו רק על ידי איסוף עצמי מהחברה ישירות ללא אפשרות למשלוח , תנאי חריג זה יצוין באתר בסמוך למוצר.

החזרת מוצרים
ניתן להחזיר כל מוצר שלם ובאריזתו המקורית תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה. , לפי המאוחר, החברה תזכה את כרטיס האשראי או תשלח המחאה בגובה מלוא ערכו של המוצר המוחזר ללקוח בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך, מוצר אשר יוחזר לאחר שאריזתו נפתחה / נפגמה יחשב למוצר משומש ומההחזר הכספי ינוכה סכום בהתאם לשיקול דעתה בלעדי של החברה. על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדי החברה בכתובת הר”מ. הוצאות משלוח המוצרים יחולו על הלקוח.

דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה המוצר יוחזר על חשבון החברה.

אחריות למוצרים
א. החברה ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, אלא מייצגת יצרנים או משווקת מטעמם ועל כן אינה נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, ו/או לכל מצג שנעשה באתר מג’יק ארט בכל הנוגע לפרטים האמורים. מרבית המוצרים בחנות מיובאים מחו”ל והחברה מוודאת כי הליך הייבוא מבוצע לפי החוק. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר מג’יק ארט לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מג’יק ארט מוצגים בתום לב, ומתוך כוונה לספק מידע רב ומקיף ואין בהכרח בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. רכישת המוצרים היא בחירה והחלטה אישית של הגולש. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט לעיל.

ב. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר מג’יק ארט או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת לב.

ג. “החברה” ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר מג’יק ארט.

ד. השירות באתר מג’יק ארט ניתן לשימוש כמו שהוא (“AS IS”) . לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ה. החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את אתר מג’יק ארט ורמת השירות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר מג’יק ארט  לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

ו. אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

הצהרת פרטיות
על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים, שם, מס תעודת זהות או ח.פ כתובתו כתובת הדוא”ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו, מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אל החברה כשהם מוצפנים החברה זקוקה לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי החברה מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי וחברת הסליקה.
האחראי על הגנת הפרטיות בחברה היא מורן זמיר ניתן לפנות אליה בכתובת zamirmoran3@gmail.com

 

לתקנון משלוחים